Aktuality

Dne 18. 3. 2023 proběhla výroční členská schůze naší organizace v příjemném prostředí restaurace Otmarka v Těchoníně. Zde jsme se s výsledky lovu našich členů ze zprávy hospodáře naší organizace pana Václava Polzera seznámili. Výroční členské se zúčastnilo 31 dospělých členů a 9 dětí z rybářského kroužku. Na úvod přednesl Mgr. Ludvík Michalka zprávu o činnosti výboru a také o činnosti organizace, kdy na závěr této zprávy informoval přítomné o svém rozhodnutí odstoupit z pozice předsedy naší organizace a v krátkosti shrnul své působení na pozici předsedy. Také podal informaci o svém nástupci, tedy Josefu Sedláčkovi, který byl navržen výborovou schůzí naší organizace a s touto funkcí souhlasil. Následně byly podány jednotlivé zprávy. Další v pořadí byla zpráva vedoucího rybářského kroužku, kterou přednesl Josef Sedláček (vedoucí rybářského kroužku) a poinformoval o činnosti rybářského kroužku v roce 2022. Spolu s druhým vedoucím rybářského kroužku Zdeňkem Jásenským proběhlo slavnostní pasování dětí z rybářského kroužku za rybáře. Zároveň s pasováním byly dětem předány první členské legitimace s vlepenou známkou (členským příspěvkem), první rybářský lístek a první povolenka k lovu na vodách pstruhových, kterou děti dostaly zdarma. Také získaly krabičku na mušky a knihu, kterou vydal ČRS – Rybářství a rybolov s věnováním. Nejúspěšnější členkou kroužku byla vedoucími vyhodnocena Eliška Kosková a ta za svůj přístup, dovednosti a nasazení obdržela poukaz na nákup v Rybářově krámku v Žamberku. Rybářský kroužek je skvělá parta a v letošním roce se pokusíme opanovat muškaření a dost možná nás často uvidíte u Tiché Orlice v Těchoníně. Proběhlo i vyhodnocení úspěchů lovících a to jak na vodách pstruhových, tak vodách mimopstruhových a i na naší malé vodě. Sezona to byla úspěšná a tak se bilancovalo dobře. Všem lovícím gratulujeme k jejich úlovkům… Nyní bych přešel k pozvánkám na letošní akce, které plánujeme. Za pár dní, tedy 1. dubna, pokud to počasí dovolí, bychom rádi uspořádali akci čisté břehy – s touto akcí jsme v předchozích letech začali a rozhodli jsme se ji zařadit mezi pravidelné akce v našem kalendáři. Spolu s obcí Těchonín se tak připojíme k akci Ukliďme Česko. Sejdeme se v 9:00 hod. u obecního úřadu. Rukavice s sebou, pytle na odpad zajistíme. Pokud budete chtít přiložit ruku k dílu, budete vítáni. Velice rád bych si Vás dovolil pozvat na rybářské závody, které budeme pořádat dne 27. května – tyto závody budou určeny okruhu lovících z řad laické veřejnosti („nerybářům“). Jedná se o 4. ročník memoriálu Josefa Sedláčka st. Tato akce má příjemnou rodinnou atmosféru a je skvělým časem odpočinku, setkání a nových zážitků. Každý lovící obdrží pamětní medaili a nejlepší lovící drobné ceny. Občerstvení bude zajištěno a po závodech je plánováno posezení u táborového ohně. Také plánujeme závody pro naše členy a naše rybářské naděje. Podzim opět ozdobíme rybářským večírkem, který proběhne 18. 11. 2023. Závěrem děkujeme Luďovi Michalkovi za jeho dosavadní činnost na pozici předsedy naší organizace a novému předsedovi Josefu Sedláčkovi přejeme mnoho zdaru. Petrův zdar