Aktuality

Příspěvek k 2. 1. 2024

Termín výroční členské schůze je 2. 3. 2024 od 17: 00 hodin. V průběhu Výroční členské schůzi nebude probíhat výdej povolenek, ani členských známek. Od 14:00 hod. lze vyzvedávat !!! dle předchozí objednávky!!! a provádět úhrady. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu zavádění agendy spojené s přechodem ČRS na RIS.

Pro úhradu členských povinností a povolenek kontaktujte již nyní Otu Fikejze na tel: 736138267, případně prostřednictvím emailu otmarka@otmarka.cz, kdy se s ním domluvte na postupu úhrad. Je nutné mu do emailu pro kontrolu zaslat fotografii Vašeho platného rybářského lístku a členské legitimace. Pokud nemáte vydanou členskou legitimaci s čárovým kódem, bude Vám vydána nová. Od tohoto roku se již nevylepuje členská známka a tedy ji nebudete mít v členské legitimaci. Nemusíte mít obavu, protože bez úhrady členské známky nelze vydat povolenku. Úhrada členské známky je podmínkou pro zachování členství v ČRS. Můžete si domluvit i osobní převzetí.

Ceny povolenek a známek jsou na tomto odkazu:

Povolenky a členské příspěvky ČRS na rok 2024

Poslední možný termín pro odevzdání povolenek je 15. 1. 2024 po tomto termínu bude přistoupeno k sankci ve výši 500 Kč za pozdně odevzdanou povolenku.

Případné dotazy můžete směřovat i na předsedu organizace Josefa Sedláčka na tel: 731177107

Příspěvek 2. 3. 2023

Máme tady harmonogram akcí pro rok 2023:

21. 05. 2023 – Závody dětí v České Třebové na Pařezáku -potvrzená účast 7 dětí (04.05.2023) – plavaná, položená, feeder.

27. 05. 2023 – Memoriál Josefa Sedláčka st. rybářské „závody“ pro laickou veřejnost – Rybárna, pomoc s měřením atd. zajišťují děti.

04. 06. 2023 – Závody dětí na revíru MO Nekoř Rybáři Nekoř – potvrzená účast všech našich dětí (24. 4. 2023) – plavaná, položená, feeder.

10. 06. 2023 – Závody našich dospělých členů MO ČRS Těchonín – Rybárna, pomoc s měřením atd. zajišťují děti.

24. 06. 2023 – Závody našich dětí MO ČSR Těchonín – Rybárna – plavaná, položená, feeder.

01. 07. 2023 – Závody dětí v Králíkách Rybáři Králíky – potvrzená účast všech našich dětí (24. 4. 2023) – plavaná, položená, feeder.

02. 09. 2023 – Závody dětí naší MO ČRS Těchonín spolu s MO Nekoř Rybáři Nekoř – Rybárna Těchonín – plavaná, položená, feeder.Těšíme se, program se plní! Děkujeme za podporu Krmiva Hulín a Rybářův krámek – Žamberk.

Příspěvek 15. 4. 2023

Dnešní předvečer zahájení pstruhové sezóny bych si dovolil malou edukaci. Jaká pravidla jsou pro lov na našem pstruhovém revíru 453 104 ORLICE TICHÁ 7 – MO Těchonín se dočtete ZDE. Všem slušným rybářům přejeme krásnou pstruhovou sezonu 2023.

Josef Sedláček

Příspěvek 19. 3. 2023

Dne 18. 3. 2023 proběhla výroční členská schůze naší organizace v příjemném prostředí restaurace Otmarka v Těchoníně. Zde jsme se s výsledky lovu našich členů ze zprávy hospodáře naší organizace pana Václava Polzera seznámili. Výroční členské se zúčastnilo 31 dospělých členů a 9 dětí z rybářského kroužku. Na úvod přednesl Mgr. Ludvík Michalka zprávu o činnosti výboru a také o činnosti organizace, kdy na závěr této zprávy informoval přítomné o svém rozhodnutí odstoupit z pozice předsedy naší organizace a v krátkosti shrnul své působení na pozici předsedy. Také podal informaci o svém nástupci, tedy Josefu Sedláčkovi, který byl navržen výborovou schůzí naší organizace a s touto funkcí souhlasil. Následně byly podány jednotlivé zprávy. Další v pořadí byla zpráva vedoucího rybářského kroužku, kterou přednesl Josef Sedláček (vedoucí rybářského kroužku) a poinformoval o činnosti rybářského kroužku v roce 2022. Spolu s druhým vedoucím rybářského kroužku Zdeňkem Jásenským proběhlo slavnostní pasování dětí z rybářského kroužku za rybáře. Zároveň s pasováním byly dětem předány první členské legitimace s vlepenou známkou (členským příspěvkem), první rybářský lístek a první povolenka k lovu na vodách pstruhových, kterou děti dostaly zdarma. Také získaly krabičku na mušky a knihu, kterou vydal ČRS – Rybářství a rybolov s věnováním. Nejúspěšnější členkou kroužku byla vedoucími vyhodnocena Eliška Kosková a ta za svůj přístup, dovednosti a nasazení obdržela poukaz na nákup v Rybářově krámku v Žamberku. Rybářský kroužek je skvělá parta a v letošním roce se pokusíme opanovat muškaření a dost možná nás často uvidíte u Tiché Orlice v Těchoníně. Proběhlo i vyhodnocení úspěchů lovících a to jak na vodách pstruhových, tak vodách mimopstruhových a i na naší malé vodě. Sezona to byla úspěšná a tak se bilancovalo dobře. Všem lovícím gratulujeme k jejich úlovkům… Nyní bych přešel k pozvánkám na letošní akce, které plánujeme. Za pár dní, tedy 1. dubna, pokud to počasí dovolí, bychom rádi uspořádali akci čisté břehy – s touto akcí jsme v předchozích letech začali a rozhodli jsme se ji zařadit mezi pravidelné akce v našem kalendáři. Spolu s obcí Těchonín se tak připojíme k akci Ukliďme Česko. Sejdeme se v 9:00 hod. u obecního úřadu. Rukavice s sebou, pytle na odpad zajistíme. Pokud budete chtít přiložit ruku k dílu, budete vítáni. Velice rád bych si Vás dovolil pozvat na rybářské závody, které budeme pořádat dne 27. května – tyto závody budou určeny okruhu lovících z řad laické veřejnosti („nerybářům“). Jedná se o 4. ročník memoriálu Josefa Sedláčka st. Tato akce má příjemnou rodinnou atmosféru a je skvělým časem odpočinku, setkání a nových zážitků. Každý lovící obdrží pamětní medaili a nejlepší lovící drobné ceny. Občerstvení bude zajištěno a po závodech je plánováno posezení u táborového ohně. Také plánujeme závody pro naše členy a naše rybářské naděje. Podzim opět ozdobíme rybářským večírkem, který proběhne 18. 11. 2023. Závěrem děkujeme Luďovi Michalkovi za jeho dosavadní činnost na pozici předsedy naší organizace a novému předsedovi Josefu Sedláčkovi přejeme mnoho zdaru. Petrův zdar